i-Biaya: Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia B40, M40

Photo of author

By admin


Pada 14 April 2022, Menteri Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Menteri
Kewangan melancarkan Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia (i-Biaya) yang
antara lain merupakan satu deliverable bagi mendukung agenda Satu Keluarga Satu
Rumah.

Tahukah anda apa itu i-Biaya dan bagaimana ia boleh membantu rakyat Malaysia
dalam membeli rumah?
Berikut adalah keperincian i-Biaya untuk manfaat rakyat Malaysia.

Apa itu i-Biaya?

Projek Kerajaan yang sedang dilaksanakan oleh KPKT adalah usaha untuk
meningkatkan pemilikan rumah dalam kalangan rakyat Malaysia, selaras dengan
cita-cita Satu Keluarga Satu Rumah. pembentukan.
Program Pemilikan Rumah (HOPE), yang merupakan konsep integrasi yang
merangkumi tiga skim, merangkumi i-Biaya sebagai komponen. Antara skim-skim
tersebut ialah
 • Skim Jaminan Kredit Perumahan yang ditawarkan menerusi Syarikat Jaminan
  Kredit Perumahan (SJKP) Berhad,
 • Skim Rumah Pertamaku (SRP) oleh Syarikat Cagamas SRP Berhad (Cagamas) dan
 • Skim Sewa Untuk Miliki (Rent-to-Own) oleh Perbadanan PR1MA Malaysia, dengan
  sokongan institusi kewangan.
Penciptaan i-Biaya, yang menawarkan tiga jenis pembiayaan berbeza, bertujuan
meningkatkan akses rakyat kepada pembiayaan perumahan.

Arkitel-artikel berkaitan yang menarik untuk anda

Ini disebabkan mereka masih belum dapat memberikan deposit 10% atau wang muka,
serta mereka yang bekerja secara bebas (freelance), tidak mempunyai pendapatan
tetap, atau tidak mempunyai slip pendapatan.
i-Biaya dapat membantu mengurangkan isu ini.

Skim Yang Ditawarkan

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, terdapat tiga skim yang ditawarkan:

1. Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

SJKP membantu mereka yang kekurangan dokumentasi yang diperlukan untuk
pinjaman perumahan, seperti penyata gaji, pendapatan rendah, KWSP, dan
sebagainya.
Bantu pembeli kali pertama yang tidak mempunyai sumber pendapatan tetap,
seperti pekerja gig dan bebas, pemilik perniagaan, peniaga atau pemilik
perniagaan kecil.
Peminjam akan dapat memperoleh pembiayaan sehingga 100%.

KELEBIHAN SJKP

 • Memudahkan proses permohonan pembiayaan perumahan bagi mereka yang bekerja
  secara bebas dan tidak mempunyai pendapatan yang stabil atau stub gaji.
 • Golongan B40 dan M40
 • Tanpa perlu membayar wang pendahuluan

2. Skim Rumah Pertamaku

SRP membolehkan pembeli rumah kali pertama membeli hartanah tanpa membuat
bayaran pendahuluan.
Membenarkan pembeli mendapatkan pembiayaan daripada bank yang mengambil
bahagian sehingga 110 peratus, membolehkan mereka membeli rumah tanpa
membuat bayaran muka.

KELEBIHAN SRP

 • Menggalakkan pembeli rumah pertama untuk memiliki kediaman
 • Tanpa perlu membayar yuran terlebih dahulu, dapat membantu kumpulan B40
  dan M40.
 • Pembiayaan sehingga 110% daripada institusi kewangan yang terlibat

3. Skim PR1MA Rent-To-Own (RTO)

PR1MA adalah salah satu skim perumahan paling popular di Malaysia.
Bagi yang tidak tahu, PR1MA adalah strategi perumahan yang memfokuskan
kepada keluarga berpendapatan sederhana (juga dikenali sebagai kumpulan
M40).
Kawasan perumahan PR1MA sedang diwujudkan di pusat bandar utama di seluruh
negara, dengan unit berharga antara RM100,000 dan RM400,000, tanpa
menjejaskan kualiti hartanah.

KELEBIHAN PR1MA RTO

 • Skim pemilikan perumahan berkonsep sewa beli
 • Membantu pembeli rumah pertama dan kedua

Cara Permohonan i-Biaya

1. Cara Memohon SJKP


 • Bakal peminjam mengenalpasti kediaman yang dikehendaki.
 • Memohon dan menyerahkan dokumen yang berkaitan kepada institusi kewangan
  yang terlibat.
 • Institusi kewangan menilai dan menyemak permohonan peminjam dan menghantar
  kepada SJKP bagi Jaminan Pembiayaan.
 • SJKP akan menilai permohonan dan menyediakan institusi kewangan dengan
  jaminan pembiayaan.
 • Selepas berjaya menerima Jaminan Pembiayaan daripada SJKP, institusi
  kewangan menghantar surat tawaran (LO) kepada pengguna.
 • Selepas institusi kewangan mengeluarkan pembiayaan, peminjam memperoleh LO
  dan memiliki rumah ideal mereka.

Baca selanjutnya:
Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)

2. Cara Memohon Skim Rumah Pertamaku (SRP)

 • Cari rumah idaman anda.
 • Dapatkan dokumen yang berkaitan seperti draf perjanjian jual beli, resit
  bayaran tempatan dan lain-lain
 • Periksa kelayakan anda untuk pembiayaan SRP.
 • Sediakan kertas sokongan seperti penyata gaji dan penyata bank.
 • Hantar permohonan pembiayaan perumahan SRP anda ke cawangan bank yang
  mengambil bahagian.

3. Cara Memohon Rent-To-Own PR1MA
 • PENDAFTARAN – Daftar akaun anda dan permohonan di www.pr1ma.my
 • PEMILIHAN UNIT-Senarai unit Tawaran-untuk-Pembelian (OTP) yang tersedia
  akan dikeluarkan.
 • PERMOHONAN – Pemohon hendaklah terlebih dahulu memohon Skim RTO dengan
  Maybank di www.maybank2own.com.
 • PENGESAHAN – Pemohon akan dihubungi oleh wakil Maybank yang akan
  memproses kes tersebut.
 • KELULUSAN – Maybank akan menghantar emel kepada Pemohon keputusan
  permohonan skim RTO.
 • PENYEDIAAN PERJANJIAN – Perjanjian yang berkaitan mula disediakan untuk
  ditandatangani.
 • TANDATANGANI PERJANJIAN –
  • Hartanah : Perjanjian jual beli (SPA) di antara Pemohon dan PR1MA.
  • SKim RTO : Perjanjianpembiayaan di antara Pemohon dan Maybank
 • PENYERAHAN HARTANAH : Pemohon menerima kunci rumah daripada PR1MA

Baca selanjutnya:
Skim Pinjaman Perumahan Inovatif PR1MA
Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk pautan
di bawah.

https://www.kpkt.gov.my/