Permohonan Bantuan Elaun RM300 Untuk Individu Mencari Pekerjaan

Photo of author

By admin


Kerajaan telah menyediakan elaun RM300 untuk mereka yang tamat pengajian
tinggi dan universiti, dengan keutamaan diberikan kepada golongan muda.
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) yang diselia oleh badan kerajaan
menyediakan sokongan dalam bentuk wang saku RM300 melalui peruntukan
belanjawan Kerajaan Malaysia bagi tahun 2022.
Kerajaan telah memberikan bantuan kewangan kepada golongan belia dalam bentuk
elaun RM300 sebulan.

Sumbangan akan diberikan kepada lepasan sekolah dan graduan baharu
Universiti melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dalam bentuk elaun
RM300 berdasarkan kelayakan yang telah ditetapkan. Elaun RM300 adalah sebahagian
daripada program mencari pekerjaan untuk mereka yang baru menamatkan pengajian
dari sekolah menengah, universiti, atau bekerja di sektor tidak formal. Menurut
pihak PERKESO program tersebut ialah:-

 • Program Sistem Insurans Pekerjaan Elaun Mencari Pekerjaan+ (SIP MEP+)

Program Sistem Insurans Pekerjaan Elaun Mencari Pekerjaan+ (SIP MEP+)
merupakan satu program khas kepada bukan pencarum PERKESO dan ini adalah
bantuan kewangan diberikan kepada individu bukan pencarum PERKESO terutamanya
graduan baharu, lepasan sekolah dan pekerja sektor tidak formal yang terkesan
akibat krisis wabak COVID-19 bagi meneruskan kelangsungan hidup semasa mencari
peluang pekerjaan baharu.

Jika individu yang layak menghadiri temu duga dan telah kembali bekerja, dia
mungkin layak mendapat Elaun Persediaan Kerja (EPB).
Program Sistem Insurans Pekerjaan Elaun Carian Kerja+ (SIP MEP+) Permohonan
Elaun RM300

Pemohon boleh membuat permohonan di laman web rasmi PERKESO atau aplikasi
PERKESO PRIHATIN. Sebelum memohon di laman web PERKESO atau melalui aplikasi
PERKESO PRIHATIN, pemohon perlu mendaftarkan diri di profil MYFUTUREJOB bagi
melayakkan diri untuk menerima bantuan elaun RM300.

Cara Membuat Permohonan Bantuan Elaun RM300

 • Dalam portal MYFUTUREJOB, anda boleh membuat atau mengemas kini profil anda.
 • Gunakan Apple App Store atau Google Play Store untuk mendapatkan aplikasi
  SOCSO PRIHATIN.
 • Pada permohonan PERKESO PRIHATIN, pemohon boleh mengemukakan tuntutan.

Maklumat Lanjut:
gov.my/manfaat/index.php/bm/sip-prihatin

Syarat Kelayakan Permohonan Bantuan Elaun RM300

 • Individu yang belum berdaftar atau tidak aktif mencarum dengan PERKESO
  selepas 1 jun 2021.
 • Daftar sebagai pencari kerja di portal MYFUTUREJOB
 • Menghadiri temu duga sekurang-kurangnya 3 kali sebulan
 • kemas kini log aktiviti di portal MYFUTUREJOB.
 • Pemohon yang berjaya mendapat elaun RM300 semasa mencari kerja akan
  menerima elaun tersebut dalam tempoh tiga bulan, dan pemohon tambahan akan
  menerima Elaun Persediaan Kerja (EPB) “ONE-OFF” selepas mendapat
  pekerjaan.

Maklumat Lanjut

 • Untuk maklumat lanjut, pemohon boleh merujuk ke laman rasmi PERKESO.
 • Laman Web Rasmi PERKESO
 • Sebarang pertanyaan lanjut boleh terus hubungi pihak PERKESO di talian
  1300-22-8000-03-80915400.