KWSP 2024: Pengeluaran Khas Bersyarat Serendah RM3,000

Photo of author

By admin


KWSP 2024 : Pengeluaran Khas Bersyarat Serendah RM3000 – Lebih 4 juta ahli
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mengeluarkan simpanan KWSP dengan
program terbaharu iaitu Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2).

FSA2 membolehkan anda untuk membuat pengeluaran KWSP minimum RM3,000 sehingga
maksimum RM50,000.

Pengeluaran Khas KWSP Bersyarat Serendah RM3000

FSA2 adalah bertujuan untuk memboleh ahli membuat permohonan awal Pengeluaran
Bersyarat Umur 50 tahun atau 55 tahun bagi membantu ahli mendapatkan
pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan.

Permohonan ini memboleh ahli mengambil kira simpanan yang ada dalam akaun 2
untuk mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan di mana
bayaran pengeluaran hanya akan dibuat kepada pihak institusi perbankan apabila
ahli telah mencapai umur 50 hingga 55 tahun tertakluk kepada pilihan umur
pengeluaran ahli.

Pada masa yang sama, ahli perlu membayar ansuran bulanan sepertimana yang
ditetapkan oleh institusi perbankan.

Amaun Kelayakan Pengeluaran Simpanan

Berikut dikongsikan amaun pengeluaran yang boleh dibuat berdasarkan simpanan
Akaun 2:

Syarat Pengeluaran Simpanan

Berikut dikongsikan syarat untuk membuat pengeluaran:

 • Terbuka kepada ahli yang belum mencapai umur 55 tahun (tertakluk kepada
  syarat umur kelayakan yang ditetapkan oleh institusi perbankan yang
  berkenaan)
 • Warganegara Malaysia
 • Permohonan adalah sekali sahaja
 • Permohonan yang telah lulus tidak boleh dibatalkan
 • Amaun simpanan minimum RM3,000 dalam akaun 2
 • Amaun maksimum bagi pengeluaran bersyarat tidak melebihi RM50,000 dalam
  akaun 2 (tertakluk kepada amaun pembiayaan peribadi yang diluluskan oleh
  institusi perbankan)

Cara Membuat Permohonan KWSP 2024 : Pengeluaran Khas Bersyarat Serendah RM3000

Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui institusi perbankan yang
mengambil bahagian. Terdapat 3 langkah utama yang perlu dilakukan oleh ahli:
 • Langkah 1: Membuat semakan awal kelayakan simpanan Akaun 2 melalui portal
  institusi perbankan yang mengambil bahagian.
 • Langkah 2: Membuat permohonan pembiayaan peribadi melalui portal institusi
  perbankan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh institusi
  perbankan.
 • Langkah 3: Mengemukakan permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50
  Tahun atau 55 Tahun dengan KWSP melalui portal institusi perbankan,
  berdasarkan amaun pembiayaan peribadi yang telah diluluskan oleh institusi
  perbankan berkenaan.

4 Juta Pencarum Akan Mendapat Manfaat Melalui Pengeluaran Simpanan

Kemudahan ini bakal memanfaatkan lebih daripada 4 juta ahli di bawah umur
55 tahun yang layak.
Kadar faedah (konvensional) atau kadar keuntungan (islamik) yang akan
dikenakan oleh institusi perbankan dijangka antara 4% hingga 5% setahun.

Kadar ini jauh lebih rendah daripada kadar pasaran semasa pembiayaan
peribadi daripada institusi perbankan yang lain.

Pencarum Boleh Membuat Pengeluaran Sehingga RM50,000

Jumlah pembiayaan minimum adalah sebanyak RM3,000 dan maksimum sehingga
RM50,000 tertakluk kepada baki simpanan di dalam Akaun 2 KWSP dan terma dan
syarat yang ditetapkan oleh pihak bank.
Memandangkan jumlah caruman dalam Akaun 2 hanyalah sokongan, pembiayaan ini
tidak bercanggah dengan peruntukan Akta KWSP.
Setakat 31 Januari 2023, seramai 1.89 juta ahli berumur antara 40 tahun
hingga bawah 55 tahun atau 38% yang mempunyai simpanan di dalam akaun 1
sebanyak RM10,000 ke bawah.
Oleh sebab itu, penting untuk membina semula tabungan bagi kumpulan ini agar
mempunyai simpanan mencukupi untuk hari tua nanti.

Maklumat Lanjut KWSP 2024 : Pengeluaran Khas Bersyarat Serendah RM3000
Sebarang
maklumat lanjut berkaitan FSA2 boleh diperolehi melalui saluran berikut: