Kerja Kosong Terkini Di Majlis Perbandaran Kajang / Pelbagai Jawatan Menarik

Photo of author

By admin

 

Kerja Kosong Terkini Di Majlis Perbandaran Kajang / Pelbagai Jawatan Menarik


Tawaran ini adalah dipelawa untuk Warganegara Malaysia yang berkelayakan
untuk memohon dan mengisi jawatan kosong berikut:


Maklumat Pekerjaan


Majlis Perbandaran Kajang


Lokasi Tempat Kerja: Kajang


Tarikh Tutup: 25 Julai 2023 


Jawatan Ditawarkan


1.Akauntan WA41


2.Pegawai Penguat Kuasa KP41


3.Penolong Pegawai Tadbir N29


4.Penolong Jurutera JA29


5.Penolong Arkitek Landskap JA29


6.Penolong Pegawai Senibina JA29


7.Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa JA29


8.Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29


9.Penolong Akauntan W29


10.Penolong Juruukur Bahan JA29


11.Penolong Pegawai Penguat Kuasa KP29


12.Pembantu Tadbir N19


13.Pembantu Tadbir (Kewangan) W19


14.Pembantu Kesihatan U19


15.Pembantu Akauntan W19


16.Pembantu Penguat Kuasa KP19


17.Pembantu Operasi N11


CARA MEMBUAT PERMOHONAN


Permohonan ini dibuka kepada seluruh Warganegara Di Malaysia.
Pemohon


mestilah memenuhi syarat kelayakan yang telah dinyatakan di
iklan.


    Calon


mestilah disertakan dengan Resume / CV, maklumat penuh peribadi,


    gambar


serta dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan kad
pengenalan


    dan


sijil akademik.


online (SILA RUJUK IKLAN). Bagi memohon online kali pertama,
pemohon


hendaklah mendaftar terlebih dahulu sebelum membuat pengisian


    maklumat


yang diperlukan dalam sistem. Calon yang telah disenarai pendek


    sahaja


akan dipanggil temuduga


boleh diperolehi daripada Pejabat secara percuma. Borang
Permohonan


    juga


boleh diperolehi dengan muat turun dari Laman Web rasmi


dipohon.


passport, salinan Kad Pengenalan, Sijil Persekolahan dan Sijil


    Berhenti


Sekolah (setiap salinan sijil hendaklah diperakui sah oleh
Pegawai


Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional ke atas atau
Penghulu


    Mukim


atau Guru Besar / Pengetua)


dokumen di atas dan tidak mengikut syarat/peraturan tidak akan


dilayan.


menghadiri temuduga. Calon yang tidak dihubungi selepas 3 bulan
dari


tarikh iklan ditutup adalah dianggap tidak berjaya.


percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Permohonan Penuh


Jabatan/ Perkhidmatan yang berkenaan.


menarik & pelbagai lokasi juga. Mohon segera


Calon mestilah menhantar mengikut cara yang dinyatakan di iklan /


    mohon


Permohonan-permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borangi


    yang


Hanya satu permohonan sahaja yang dibenarkan bagi satu jawatan
yang


Permohonan mestilah disertakan bersama sekeping gambar berukuran


Permohonan yang lewat diterima, tanpa gambar dan tanpa dokumen –


Hanya calon calon yang berkelayakan dan layak sahaja akan
dipanggil


Pegawai yang telah dilantik adalah hendaklah berkhidmat dalam
tempoh


Pegawai hendaklah mampu mengikuti latihan yang ditetapkan oleh
majikan


Juga terdapat pelbagai jawatan yang menarik gaji yang menarik ,
Kelebihan yang menarik di tempat kerja & Di Seluruh
Malaysia. 


Saya Berminat Untuk Memohon Pelbagai Kerja Kosong Terkini Di
Malaysia